Ventilācijas gaisa pievades un aizvades režģis, ko pievieno pie spirālveida gaisvadiem. Priekšējā ietvara forma saskan ar gaisvada diametru. Izmantojami zema un vidēja spiediena sistēmās. Ieteicams uzstādīt gaisvados un ventilācijas atverēs, izmantojot redzamas skrūves, ko ievieto priekšējā ietvarā izveidotajos caurumos. Priekšējais ietvars ir izgatavots no tērauda profilelementiem. Latu novietojums ir horizontāls (STS-W). Latu nolieces leņķi var regulēt, manuāli ieregulējot katru latu atsevišķi...
Vai interesē šis izstrādājums? Saņemt piedāvājumu

Ventilācijas gaisa pievades un aizvades režģis, ko pievieno pie spirālveida gaisvadiem. Priekšējā ietvara forma saskan ar gaisvada diametru. Izmantojami zema un vidēja spiediena sistēmās. Ieteicams uzstādīt gaisvados un ventilācijas atverēs, izmantojot redzamas skrūves, ko ievieto priekšējā ietvarā izveidotajos caurumos. Priekšējais ietvars ir izgatavots no tērauda profilelementiem. Latu novietojums ir horizontāls (STS-W). Latu nolieces leņķi var regulēt, manuāli ieregulējot katru latu atsevišķi. STS-W/G ir aprīkots ar aizvaru (standartvariantā – konsoles aizvars).

Šiem režģiem ir higiēnas sertifikāts HK/K/0522/02/2016.

Izmantotie materiāli, uzbūve

Materiāli:
- galvanizēts tērauds ar pulvertehnikā veidotu pārklājumu RAL 9016. numura baltā krāsā (standartvariants);
- alumīnijs;
- nerūsīgs tērauds (tips 1,4301 vai 1,4404).
Pēc pasūtījuma var nokrāsot ar pulvermetodi jebkurā RAL paletes krāsā.

STS-W/G spirālveida gaisvadiem pievienojams režģis ar regulējamām latām un konsoles aizvaru
Atbilstības deklarācijas 847 KB
Katalogi 2.5 MB
Hygienic certificate 1.1 MB